Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2015

idacnaoslep

August 31 2014

idacnaoslep
6599 f7cb
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viashoes shoes

August 22 2014

idacnaoslep
6295 9f23 500
Reposted fromblond blond
idacnaoslep
Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi, na nieumiejętności nawiązania kontaktu, nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
idacnaoslep
Nie bój się płaczu, czasem w każdym coś pęka.
— Paluch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
idacnaoslep
  
Reposted fromcelebs celebs viavampire-diaries vampire-diaries
0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viaprzyjaciel przyjaciel
idacnaoslep
7427 48af 500
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
idacnaoslep
9412 92be
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
idacnaoslep
9591 da03 500
Reposted fromeequine eequine viaromance romance
idacnaoslep
-Miałaś smutne oczy wczoraj...
-Tak? Ojej... Bardzo?
-Bardzo..
-Miałam już takie kiedyś?
-Takich smutnych to chyba jeszcze nigdy.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
idacnaoslep
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viacytaty cytaty
idacnaoslep
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
idacnaoslep
Reposted fromblond blond
idacnaoslep
Reposted fromblond blond

June 01 2014

5644 17f7

telapathetic:

thatgaydude:

turn down for what

That’s not a dog its Albert Einstein

Reposted fromangelickandy angelickandy
idacnaoslep
6481 1cd3
Reposted fromveriteti veriteti

May 29 2014

idacnaoslep
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromifyouleave ifyouleave
idacnaoslep
Pogodę trzeba mieć w sobie,
prywatną pogodę wewnętrzną
i włączać ją w sobie jak światło,
gdy chmury i bzdury się piętrzą.
— M.Czapińska
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea
idacnaoslep
Sprawdzasz telefon co chwilę, chociaż wiesz, ze nie masz wiadomości i on, ten na którego czekasz, nie napisze.
Reposted fromjustjustjust justjustjust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl