Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2014

idacnaoslep
9365 5e18
Reposted fromWenglu Wenglu
idacnaoslep
9373 ccbe
Reposted fromjustMeee justMeee
idacnaoslep
4739 85a5 500
 
"Żeby się zespolić, musisz się najpierw zachwycić, potem się zapomnieć, a na końcu, gdy już nie pożądasz, chcieć trwać w mozolnym celibacie tylko dla jednego ciała. Bo okazało się, że jej dusza i mózg są o wiele ważniejsze".
 

- J.L. Wiśniewski

Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty

April 05 2014

idacnaoslep
6697 624c
Reposted fromcalifornia-love california-love
idacnaoslep
6670 03a9
Reposted fromshinyblackball shinyblackball

March 28 2014

idacnaoslep
5126 a4e5 500
nice tattoos...
Reposted frombearded bearded
idacnaoslep
Reposted fromSoylentHolger SoylentHolger
idacnaoslep
"Pokochaj mnie różną - brzydką, krzykliwą i skłonną do płaczu, jaka jestem, kiedy wędruję po ciemnych zakamarkach pamięci, gdzie piętrzą się przykryte zakurzoną czarną płachtą skrzynki złych myśli i złych uczynków, rozpadające się, z ostrymi kantami... Natykam się na nie, kaleczę czoło, palce u nóg i klnę przez zęby... Myślisz, że jestem dobra, a tak naprawdę też zła, niesprawiedliwa, nieszczęśliwa. Łatwo pokochać piękną, ale taką?"
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
idacnaoslep
Play fullscreen
Tom Fletcher z brytyjskiego poprockowego zespołu McFly jest autorem nagrania zatytułowanego From Bump to Buzz. To on robił zdjęcia swojej żonie każdego dnia ciąży i wpadł na pomysł zamieszczenia 9 miesięcy w 3 minutach klipu do uroczej balladySomething New
Reposted frompieprzycto pieprzycto
idacnaoslep
Dopiero w czasie tragedii uświadamiamy sobie jak cenne jest życie.
— usłyszane
Reposted fromostatni ostatni
idacnaoslep
5345 f85a
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine
idacnaoslep
Play fullscreen
Kolejny piątek wieczorem
ponownie w pobliżu soboty
próbuję stanąć na nogi
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown
idacnaoslep
5355 a7a0
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine

March 25 2014

idacnaoslep
9093 52a0
1070
idacnaoslep
9788 34e5
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 21 2014

idacnaoslep
- Chodź do mnie, na kolanka. Do łóżka.
— biegnę ile sił w nogach mam
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie

December 26 2013

idacnaoslep
Czuję się tak strasznie staro.
Wiem, wiem, że dopiero moje -dzieścia się zaczyna.
Ale ja czuję jak mam starą duszę. Jak mam duszę z bolącymi stawami,
jak moja dusza ma osteoporozę, jak utyka i braknie jej czasem powietrza
— msAvey (http://msavey.blogspot.com/)
Reposted frommsitudinis msitudinis viamiimi miimi
3269 e632
Reposted fromamatore amatore viamishasta mishasta
idacnaoslep
1946 bdaa 500
Reposted fromkjuik kjuik viafremde fremde
idacnaoslep
5013 b6bd
Reposted fromGodislove Godislove viabeskinny beskinny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl